Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2013

painlessly
4826 7aeb 350
Reposted fromviolethour violethour viafoodforsoul foodforsoul
painlessly
painlessly
8997 0bcf 350
Reposted fromthegirl thegirl viaapic apic
painlessly
5001 ae55 350
Reposted fromgrishjarta grishjarta viawerterowska werterowska
painlessly
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piekny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów.
— J.W. Goethe
painlessly
painlessly
0386 088e 350
Reposted fromkarahippie karahippie viafoodforsoul foodforsoul
painlessly
Może to nie był błąd, wychodzić za mąż w wieku 13 lat? Kiedy nikt jeszcze nie zdążył przeżyć swojej wielkiej miłości. Kiedy każde z nas było na tyle czyste, że nie ciągnął się za nami cień, demon przeszłości. Teraz, poznając się, poznajemy się razem z bagażem, uciążliwą walizką wypchaną wspomnieniami po kimś. I każde, KAŻDE z nas ma za sobą, lub jeszcze całkiem w trakcie siebie, osobę, która odcisnęła na nim trwałe piętno. W ten czy inny sposób. I tak samo, tak czy inaczej, wpływa to na nasze relacje. Czy ktokolwiek ma prawo czuć się bezpiecznie? Oddajesz siebie takiej nadszarpniętej duszy i nie wiesz, nie masz kurwa pojęcia, czy pewnego dnia tamta osoba z jej wspomnień nie zapuka do jej drzwi i nie zniszczy wszystkiego. W ogóle, ni chuja, nie masz pewności.
painlessly

April 15 2013

painlessly
2912 a418 350
Reposted fromretaliate retaliate viarewelacyjnie rewelacyjnie
painlessly
0633 f8ef 350
Reposted frompauliecho pauliecho viarewelacyjnie rewelacyjnie
painlessly
0382 8c71 350
Reposted fromlabellavita labellavita viarewelacyjnie rewelacyjnie
painlessly
2029 f03b 350
painlessly
5528 6106 350
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viaszopkowa szopkowa
painlessly
Wyobraź sobie, że chcesz zrozumieć, czym jest rok życia; zapytaj o to studenta, który oblał roczny egzamin. A miesiąc życia? Porozmawiaj o tym z matką, która urodziła wcześniaka i czeka, aby go wyjęto z inkubatora. A tydzień? Zapytaj człowieka, który pracuje w fabryce czy kopalni, żeby wyżywić rodzinę. Dzień? O tym powiedzą ci zakochani, rozdzieleni przez los i czekający na następne spotkanie. Czym jest godzina? O to trzeba zapytać osobę cierpiącą na klaustrofobię, którą awaria uwięziła na godzinę w windzie. 
Sekunda: popatrz w oczy człowiekowi, któremu udało się uniknąć wypadku samochodowego.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viafoodforsoul foodforsoul
painlessly
Tak, chcę się zmęczyć, pobrudzić, umordować, nałykać kurzu, spalić słońcem i zmoczyć przez deszcz. Chcę poczuć tutejsze życie, jakbym je miała pod skórą.
— Beata Pawlikowska "Podróżuj, módl się i kochaj"
painlessly
3191 46ef 350
Reposted fromretaliate retaliate viacharlie69 charlie69
painlessly
6105 efce 350
Reposted fromnieadekwatna nieadekwatna viacharlie69 charlie69
painlessly
1652 9b1f 350
Reposted fromdepresive depresive viaclementiines clementiines
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl